Programok

Díszpolgáraink

Kitüntetettjeink


Hírek


Tájékoztató

Tájékoztató az Ifjúsági Garancia Rendszerről és a keretében megvalósuló Ifjúsági Garancia munkaerőpiaci programról.

Teljes tájékoztató letöltése ITT

80

2017.05.25

Óvodai beiratkozás

Tisztelt Szülők!

Ezúton értesítem Önöket, hogy a

beiratkozás a

2017/2018 nevelési évre

az óvodai csoportba

a beiratkozás időpontja a 20/2012. (VIII.30.) EMMI rendelet alapján:

2017. 04. 20-21 (csütörtök, péntek)

reggel 7.00-16.30


A beiratkozás helye: a Mindszentgodisai Óvoda, Egységes Óvoda – Bölcsőde és Konyha, Mindszentgodisa, Béke u. 9.

A felvételhez az alábbi iratokat hozzák magukkal:

 • A szülő (gondviselő) személyazonosító igazolványa, lakcímkártyája.

 • A gyermek születési anyakönyvi kivonata, lakcímkártyája, TAJ kártyája.

 • Amennyiben a gyermeket valamelyik szülőnél elhelyezték, a szülői felügyeletet gyakorló szülő vagy más törvényes képviselő személyazonosító igazolványa, más törvényes képviselő esetén a gyámhivatal gyámrendelő határozata.

 • Az óvodaérettségre vonatkozó orvosi igazolás, oltási könyv.

 • A gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentumok.

 • Amennyiben a gyermek nem Magyarországon született, magyar állampolgárságát és vagy itt tartózkodását, valamint óvodai ellátását lehetővé tevő dokumentum (anyakönyvi kivonat, lakcím kártya, szülő tartózkodási engedélye vagy munkavállalási engedélye).


Alapító Okiratunknak megfelelően óvodánkban nemzetiségi nevelés is folyik, melynek igényléséről

a szülőnek a megfelelő nyomtatványon a beiratkozáskor nyilatkoznia kell.


Beíratást követően 2016. május 31.-ig a szülő írásbeli tájékoztatást kap a felvétel eredményéről, mely ellen 15 napon belül fellebbezéssel élhet az illetékes jegyzőnél.


Óvodánkba mindazon gyermekek jelentkezését várjuk, akik a 2017–2018-as nevelési évben töltik be harmadik életévüket!

Felhívom mindazon szülők figyelmét arra, hogy a 3. életévüket betöltött gyermek beíratásának elmulasztása szabálysértésnek minősül, amely törvényes következményekkel jár.


Mindszentgodisa, 2017.március 16. Kónyáné Füst Szilvia

óvodavezető79

2017.03.16

Mindszentgodisa

78

2017.03.06

Meghívó

M E G H Í V Ó


Mindszentgodisa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. február 13.-án (hétfőn) 15.00 órakor tartandó testületi ülésére


Helye: Polgármesteri Hivatal

Napirendi pontok:

 1. Az önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének elfogadása

Előadó: Megyeri Vilmos polgármester

Mindszentgodisa, 2017. február 08.

Megyeri Vilmos sk.

polgármester

77

2017.02.10

Meghívó

M E G H Í V Ó


Mindszentgodisa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. február 02.-án (csütörtökön) 14.00 órakor tartandó testületi ülésére


Helye: Polgármesteri Hivatal


Napirendi pontok:

 1. Az anyakönyvi eljárásokról szóló rendelet felülvizsgálata

Előadó: Ranyhóczkiné Ács Andrea jegyző

 1. Polgármester illetményének változása

Előadó: Ranyhóczkiné Ács Andrea jegyző

 1. Polgármester szabadságtervének elfogadása

Előadó: Megyeri Vilmos polgármester

 1. Mindszentgodisai Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde és Konyha 2017. évi költségvetésének előzetes megtárgyalása

Előadó: Megyeri Vilmos polgármester

 1. Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat 2017. évi költségvetésének előzetes megtárgyalása

Előadó: Megyeri Vilmos polgármester

 1. Védőnői szolgálat 2017. évi költségvetésének előzetes megtárgyalása

Előadó: Megyeri Vilmos polgármester

 1. Mindszentgodisai Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének előzetes megtárgyalása

Előadó: Megyeri Vilmos polgármester

 1. Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének előzetes megtárgyalása

Előadó: Megyeri Vilmos polgármester

 1. Mindszentgodisai Német Nemzetiséggel kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata

Előadó: Megyeri Vilmos polgármester

 1. Mindszentgodisai Roma Nemzetiséggel kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata

Előadó: Megyeri Vilmos polgármester

 1. Döntéshozatal orvosi ügyelet támogatásáról

Előadó: Megyeri Vilmos polgármester

 1. Döntéshozatal „Testvér-települési programok és együttműködések” című pályázat benyújtásáról

Előadó: Megyeri Vilmos polgármester

 1. 0180/2 hrsz. belterületté nyilvánítása

Előadó: Megyeri Vilmos polgármester

 1. Egyebek


Mindszentgodisa, 2017. január 27.

Megyeri Vilmos sk.

polgármester

76

2017.01.27

Tájékoztató

Fennmaradási és használati engedélyt kell kérnie a Kormány rendelete szerint minden háztartásnak aki saját kúttal rendelkezik, bármilyen régi is az. A melléklet tartalmazza a szükséges tudnivalókat és feladatokat


Melléklet letöltése ITT

75

2017.01.20

Sümegi Pista bácsi is belépett a 90-esek klubjába.

Barátai kis ünnepség keretében köszöntötték Sümegi Istvánt 90. születésnapja alkalmából november 5-én, melyet lánya Erzsi és unokája Eszter szervezett. Megyeri Vilmos polgármester köszöntője utána, Ranyhóckiné Ács Andrea jegyző az Önkormányzat és Nidermayer Józsefné a Német Nemzetiségi Önkormányzat nevében adták át ajándékukat.


Fényképalbum megtekintése ITT

74

2016.11.12

Letöltések

Nyomtatványok

Linkek

Miserend

Július

Műv. Ház

Gerinctorna

Hétfő

17:00

Birkózó edzés

Kedd, Csütörök

17:00

Péntek

15:30

Copyright 2013-2016 Mindszentgodisa | www.mindszentgodisa.hu | Minden jog fenntartva!